Wednesday, May 13, 2009

Overture sa Piyano nga Yabag

(alang kang Jude)

Sa higayong imong ipatong ang
Imong mga tudlo sa tikla
Kun mahimo ipalayo ang tamdanan
Sa imong piyesa
Gamitang metronomo ang pitik
Sa imong dughan
Ug bisan pa ug anayon ang akong
Mga kwerdas sa sulod
Ikaw na ang bahala mutukar
Sa akong mga bahin nga
Itom ug puti.

Katapusan sa Hulaw

alang kang bukog


Nitayhup ang igang nga huyuhoy. Taud-taud nag inday-inday ang halok sa uwan sa atop; nisalisi sa abling bintanang pahungawan sa kainit. Nangamras sa langit ang mga kuko sa liti. Nag-alburuto ang dugdog. Nahagbong pahayang ang unos nga gisalo sa piit nga kagus sa kagabhion. Ug sa dihang nagluha ang yuta sa kalipay, gilunupan ang ngiob nga tugkaran. Pagka buntag, sa may pultahan, adunay duha ka lipak sa kawayan --umog ug nagtinandayay-- nangaanud sa niaging baha.

Ang Kagawasan sa Pagkalimtanon

Karon, human sa milabayng kwarenta ka tuig,
Sa unang higayon malimtan ni Besing og linya iyang
toong kilay.
Nawani niya ang lapis sa eyebrow nga nasuksok
Ilawm sa mga basiyo sa haplas sa rayuma.
Kalit lang di niya matugkad nganung naglingkod siya
Atubangan sa samin sa may aparador.
Sa tinuod, maong nangunot ang kabang nga kilay ni Besing,
Dili niya mahinumduman daw kinsa iyang gipangandaman.
Ang iyang gitipigang hulagway sa tawng nisaad mubalik
Kwarenta ka tuig nang niagi nihanap sa iyang panumduman
Dihang nanambo si Besing sa abog nga samin.

Wednesday, October 29, 2008

Gladiola
Nganu man, Ma
nga dili nimo lingion ang gladiola

Adto man gyud ka sa
mga klabel, rosas, dalia

Day, makahinumdum
man gud ko ining buwaka

Ang gitungtong sa longon
niadtong namatay akong mama

Raspa Human sa LaglagUnya, doc
apila nalang sad ug kuot
ang tanan nahabiling
kasubo nako sa pinakalawm
pinakangitngit nga bahin
sa akong tagoangkan.

Kuota pag lawm, doc
para masilhigan ang akong
kunsensya tutal wa pa man
nihupas ang akong
anestisya.